ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Wykonujemy

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Zamów już dziś:
602 153 389 - 604 082 162 


Kiedy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne jest wymagane w kilku podstawowych sytuacjach, które reguluje ustawa Prawo Budowlane oraz inne przepisy związane z efektywnością energetyczną (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków). Oto główne przypadki, kiedy musisz posiadać świadectwo energetyczne:

 • Przy sprzedaży domu – każdy, kto sprzedaje dom lub mieszkanie, musi przedstawić potencjalnemu nabywcy ważne świadectwo energetyczne. Dokument ten informuje kupującego o zużyciu energii i potencjalnych kosztach związanych z eksploatacją nieruchomości.
 • Przy wynajmie domu lub mieszkania – podobnie jak przy sprzedaży, przy wynajmie konieczne jest dostarczenie najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Zapewnia to najemcy informacje o efektywności energetycznej i pomaga w oszacowaniu miesięcznych kosztów utrzymania lokalu.
 • Przy oddaniu budynku do użytkowania – inwestorzy i deweloperzy są zobowiązani do przedstawienia świadectwa energetycznego przy zakończeniu budowy i przed pierwszym oddaniem budynku do użytkowania (więcej w odrębnym artykule świadectwo energetyczne do odbioru domu).
 • Podczas zmiany sposobu użytkowania budynku – jeśli zmieniasz sposób użytkowania części lub całości budynku, na przykład z przestrzeni biurowej na mieszkalną, wymagane jest nowe świadectwo energetyczne, które odzwierciedli te zmiany.
 • Dla budynków publicznych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² – budynki takie jak szkoły, urzędy czy szpitale muszą posiadać wywieszone w widocznym miejscu świadectwo energetyczne, aby użytkownicy i odwiedzający byli świadomi efektywności energetycznej obiektu.

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).


Konsekwencje braku świadectwa energetycznego
 • Kary finansowe – Nieprzedstawienie świadectwa energetycznego w momencie sprzedaży lub wynajmu może skutkować nałożeniem kary grzywny do 5000 zł.
 • Opóźnienia w transakcjach – Brak tego dokumentu może znacząco opóźnić proces sprzedaży lub wynajmu. Notariusze i inne instytucje mogą odmówić przeprowadzenia transakcji do czasu dostarczenia ważnego świadectwa energetycznego.
 • Trudności w uzyskaniu finansowania – Banki i inne instytucje finansujące zakup nieruchomości często wymagają dostarczenia świadectwa energetycznego. Jego brak może skomplikować lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu hipotecznego.
 • Problem egzekucji umowy najmu – Brak załącznika do umowy najmu w postaci świadectwa energetycznego może wpływać na problem z ważnością umowy i egzekucją komorniczą (gdyby doszło do tak skrajnej sytuacji).

Świadectwo energetyczne jest więc kluczowym dokumentem, którego posiadanie ma bezpośredni wpływ na przebieg i efektywność transakcji nieruchomościami.
Najczęściej zadawane pytania

Przy zakupie, sprzedaży, czy wynajmie nieruchomości często pojawiają się pytania dotyczące świadectwa energetycznego. Aby wyjaśnić najważniejsze wątpliwości, poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z tym dokumentem.


Czy zawsze muszę mieć świadectwo energetyczne przy sprzedaży domu?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który musi być prezentowany przy każdej sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:

 • Budynki zabytkowe – Jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, nie musi posiadać świadectwa energetycznego, gdyż jego wartość historyczna i architektoniczna jest priorytetem.
 • Budynki używane mniej niż 4 miesiące w roku – Nieruchomości używane sezonowo (np. letniskowe) przez okres krótszy niż 4 miesiące rocznie są zwolnione z obowiązku posiadania tego świadectwa.
 • Małe budynki wolnostojące – Obiekty o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m² również nie wymagają posiadania świadectwa energetycznego.
 • Budynki przeznaczone na cele religijne – Kościoły, kaplice oraz inne obiekty sakralne są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 • Budynki rolnicze i gospodarcze – W przypadku budynków gospodarczych, które nie są przeznaczone na cele mieszkalne (np. stodoły, magazyny), nie jest wymagane świadectwo energetyczne.

Pamiętaj, że jeśli Twój dom nie wpada w żadną z tych kategorii, ale planujesz sprzedaż, wymagane będzie posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego.


Co grozi za brak świadectwa?

Nieprzedstawienie świadectwa energetycznego podczas procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych:

 • Kary pieniężne – Właściciele nieruchomości, którzy nie dostarczą świadectwa energetycznego w odpowiednim momencie, mogą być zobowiązani do zapłaty grzywny. Wysokość kary może sięgać nawet do 5000 zł.
 • Opóźnienia w transakcji – Brak świadectwa energetycznego może spowodować opóźnienia w finalizacji sprzedaży lub wynajmu, gdyż notariusze oraz potencjalni nabywcy czy najemcy będą oczekiwać na dopełnienie wszystkich formalności prawnych.
 • Problemy z najemcami – najemcy mogą szantażować zgłoszeniem do urzędu (i karą 5000 zł) za brak dokumentu. Dodatkowo brak spełnienia przepisów ustawowych stwarza ryzyko problemu ze skutecznym nakazem eksmisji

Świadectwa Energetyczne, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Gołdap, Suwałki, Olecko, Augustów.